Evenimente/stiri

Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de Politist local, clasa I, grad professional debutant, in cadrul Biroului Politia Locala. Pentru mai multe informatii apasa aici
Friday, 25 March 2016 11:49

Convocare

In temeiul articolului 39 din legea administratei publice locale nr 215/2001, modificata cu completarile ulterioare, se convoaca consiliul local al comunei Banesti in sedinta ordinara care va avea loc joi 31.03.2016, ora 16.00 la sediul primariei Banesti
Unitatea administrativ teritoriala Comuna Banesti, judetul Prahova cu sediul în comuna Banesti, strada Gherghiceni, nr.495, a derulat, în intervalul 18.09.2013- 29.02.2016, proiectul“UNITATE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA -CELULE FOTOVOLTAICE, COMUNA BANESTI, JUDETUL PRAHOVA ” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.56 RES/18.09.2013, încheiat cu Ministerul Fondurilor…
Primaria Banesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de inspector, clasa 1, grad profesional debutant, la compartimentul politie locala Pentru mai multe informatii apasa aici

Alte informatii

 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018

  Orice comună trebuie să îşi asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

  Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.

  Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

   

  Apasati aici  pentru a vedea ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018,,