Evenimente/stiri

Primăria comunei Bănești, cu sediul în str. Gherghiceni, nr. 495, organizează concurs de promovare în grad profesional, pentru următoarele funcții publice: -inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului impozite și taxe locale -consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Buget finanțe contabilitate -inspector, clasa I, grad…
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitia dumneavoastra, materiale informative referitoare la masurile de mediu si clima. Mai multe informatii obtineti accesand urmatorul site: http://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
Tuesday, 07 March 2017 12:12

Anunt vanzare

Pentru mai multe informatii click aici.
Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante, pe perioada nedeterminata: 1 post de consilier grad profesional II in cadrul Compartimentului Registratura si 1 post de muncitor calificat la Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat. Pentru mai multe informatii click aici.

Alte informatii

 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018

  Orice comună trebuie să îşi asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

  Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.

  Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

   

  Apasati aici  pentru a vedea ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018,,