Primăria Bănești a încheiat un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Managementul Deșeurilor

Primăria Bănești a încheiat un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Managementul Deșeurilor, în baza căruia populația primește gratuit pubele noi de gunoi.
De aceste recipiente beneficiază familiile care au contract cu operatorul de salubritate Floricon Salub. Fiecare familie primește o pubelă cu o capacitate de 120 litri.

S-a inceput astăzi pe strada Cățin și va continua în perioada următoare pe celelalte străzi din satul Bănești, după care se va începe și în satul Urleta.

 

Galerie foto

              
Last modified on Friday, 07 October 2016 12:38

Alte informatii

 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018

  Orice comună trebuie să îşi asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

  Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.

  Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

   

  Apasati aici  pentru a vedea ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018,,